ترموکوپل (ترموستات)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ترموکوپل (ترموستات)

ترموکوپل یک نوع سنسور تشخیص دما می باشد.

ترموکوپل از دو سیم غیر هم جنس که در انتها با جوش به هم متصل میشود ساخته میشود.

وقتی که دما در یک سمت با دما دذ سمت دیگر تفاوت داشته باشد یک جریان الکتریکی در مسیر ایجاد میشود که به این جریان اثر سی بک گفته میشودکه اصول کار ترموکوپل می باشد.

ترموکوپل توسط یک نمایشگر میتواند دمای مورد نظر را نشان دهد.

ترموکوپل در واقع نوعی فرمان دهنده برای قطع و وصل مبدل گرمایی می باشد.

ترموکوپل در تیپ های مختلف PT100و TPS و TPJ و TPK و … ساخته میشود.

ترموکوپل ها به صورت هددار،سیم دار،باغلاف و اشکال مختلف ساخته میشود.

ترموکوپل نوعی سنسور برای اندازه‌گیری دما است.ترموکوپل در تیپ‌ها و اشکال مختلف (TPK،TPS،TPJ،PT100) وجود دارد که برای اندازه گیری دما در انواع دستگاه های حرارتی استفاده شده و به کار می رود.

فهرست